Kurumsal

Kurumsal

Danışmanlık Hizmetleri

Liman Psikoloji, Travmatik bir olay yaşayan tüm kurumlar ve çalışanları için hem profesyonel danışmanlık hem de psikolojik destek hizmetleri sunmaktadır.

Liman Psikoloji, çalışanların etkilendiği, iş kazası, kritik kişinin vefatı, soygun, cinsel istismar, trafik kazaları gibi hayatı etkileyen ve kişide iz bırakabilme gücü olan her türlü olaya psikolojik destek verebilecek biçimde organize olmuştur. Kurumunuzda yaşanan travmatik olay sonrası etkilenenlere yönelik psikolojik destek çalışmaları duruma göre hem kurumunuzda hem de Liman Psikoloji’de verilebilmektedir.

Travmatik olay sonrası yapılacak müdahale sadece olaydan etkilenenlere değil, onların ailelerine, yakınlarına da yapılmaktadır. Psikolojik müdahale yanında yöneticilere, etkilenenlere ve yakınlarına yönelik öneriler de sunulmaktadır. Ayrıca olayla ilgisi olabilecek ve sonraki olayları önlemeye yönelik çalışanlarda koruyucu olabilecek becerilerin geliştirilmesi için de dilenirse psiko-eğitim yapılmaktadır.

Travma Öncesi

İyileştirme Programı

Kurum çalışanlarını psikolojik olarak güçlendirme ve esneklik kazandırma çalışmalarıdır.

Bu çalışma kurumun tamamı, bir birimi, bir çalışma grubu ya da bir çalışanına yönelik yürütülür. Kurumun (Birimin, grubun veya çalışanın) risk faktörleri belirlenir, koruyucu faktörler geliştirilmeye çalışılır.

Travma Sonrası

İyileştirme Programı

Kurum çalışanlarının yaşadığı bir travmatik olaydan sonra etkilenenlere yönelik psikolojik müdahale çalışmalarıdır.

Olayın oluşu, etkilerine göre bireylerle ya da gruplarla çalışılır. Olaydan hemen sonra müdahale çalışmaları yapılabilir. Ayrıca talep edildiğinde olaydan hemen sonra kurum yetkililerine kriz yönetimi konusunda danışmanlık da yapılabilir.

Psikolojik Testler

Profesyonellere Yönelik Testler

Çalışmalarında spesifik kararlar almak durumunda olan psikiyatrist, psikolog ve psikolojik danışmanların danışanlarına uygulanmasını istedikleri testleri uyguluyor, değerlendiriyor ve kendilerine ayrıntılı bir rapor halinde sunuyoruz. Kullandığımız testleri seçerken ülkemiz için adaptasyonu yapılmış, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarının yapılmış olmasına özen gösteriyoruz.

Kurumlara Yönelik Testler

İşletmelerin merak ettiği konularda çalışanlarına çeşitli testler uyguluyoruz. Ayrıca kurum kültürü çalışması yapmak isteyen işletmelere de kendilerine özgü test bataryası geliştiriyor, uyguluyor, değerlendiriyor ve raporlaştırıyoruz.

Bireysel veya Kurumsal danışmanlık hizmetleri ile ilgili daha fazla ve detaylı bilgi almak için hemen randevu alın.

Kurumsal Travma Nedir?

Travma, bir kişi aile yada grubun duygusal ve zihinsel olarak hazırlıksız olduğu, psikolojik düzeyde korunma mekanizmalarını zorlayan, kişileri geçici yada tamamen çaresiz hissettiren deneyimlerdir. Kurumun tamamını ya da bir bölümünün etkileyen, çalışma hayatını, kurumsal faaliyetleri zorlaştıran, kişi yada grupları geçici ya da tamamen çaresiz kılan olayların yarattığı etkiye ise kurumsal travma denir.

Küçük “t” Travmaları

 • Finansal ve ekonomik krizler
 • Skandal yaratan iş ahlakına gölge düşüren olaylar
 • Kilit kişilerin kurumdan ayrılmaları
 • Mobbing: Çalışanlara kötü muamele, ayrımcılık
 • Şirket evlilikleri gibi büyük ölçekli değişiklikler
 • Çalışma koşullarında köklü değişiklik
 • Organizasyonel ve bireysel hatalar
 • Politik karmaşalar
 • Teknolojik felaketler
 • Kurum içi hizipleşmeler, ekip çatışmaları

Büyük “T” Travmaları

 • İş kazaları, trafik kazaları, zehirlenmeler vb
 • Kilit kişilerin ölümü
 • Yangın, patlama ve bina yıkımları
 • Terörist saldırıları
 • Yaralanma ve ölüme neden olan saldırılar
 • Doğal afetler
 • Hırsızlık, soygun gibi güvenlik ihlalleri

Kurumsal Travma Belirtileri

Kurum

Tarafından Hissedilen

 • Verim kaybı ya da düşmesi,
 • Kişilerarası sorunlar,
 • Kurumsal bağlılığın azalması,
 • Kurum çalışanlarının güven kaybı,
 • İstifaların artması,
 • Sağlık kurumlarına sevk istediğinin artması.

Çalışan

Tarafından Hissedilen

 • Diğer çalışanlarla sorunlar,
 • İş yapma yada işe gelme isteğinde azalma,
 • Alkol ve madde kullanımında artış,
 • Uyku sorunları,
 • Aile içi sorunları artırması,
 • Kaygı, depresyon vb. sorunların artması,
 • Tükenmişlik Sendromu,
 • Ayak direme ve iş geciktirme,
 • Düşük Motivasyon.

Müşteri

Tarafından Hissedilen

 • İhmal edilmiş müşteriler,
 • Kusurlu ürün yada hizmet almaları,
 • Negatif atmosfere maruz kalmaları,
 • Çalışanlardan kurumla ilgili dedikodu dinlemeleri.

Kurumsal Travma İyileştirme Programı

Kimler, Ne Zaman Almalıdır?

 1. Bir kaza olduğunda: Kaza geçirenler, gören ve müdahale edenler ile yakınları.
 2. İş yerinde kaza sonucu hayatını kaybedenlerin yakınları.
 3. İşyerinde yaşanan olay sonrasında:
  • Günlük yaşamda normal işlevlerini yerine getirmekte zorlananlar,
  • İlişkilerini sürdürmede zorlananlar,
  • Olay sonrası alkol ve uyuşturucu madde kullanmaya başlayan ya da artıranlar.
  • Duygusal uyuşukluk yaşayanlar,
  • Sürekli endişe, kaygı, korku hissedenler

Ne Elde Edilir?

 1. Travmanın üstesinden gelmiş olacaklar.
 2. Tetikleyicilere karşı duyarsızlaşacaklar.
 3. Sağlıklı başetme mekanizmaları devreye girmiş olacak.
 4. Gelecek travmatik olaylara karşı daha dayanıklı olacaklar.
 5. Kendilerini önemseniş hissedecekleri için daha mutlu çalışacaklar.
 6. İşlerine odaklanmaları travma öncesi duruma dönecek.
 7. Duygusal olarak daha güçlü hissedecekler.
 8. İşlerinde daha verimli olacaklar.
 9. Hastane sevkleri azalacak.

Bireysel veya Kurumsal danışmanlık hizmetleri ile ilgili daha fazla ve detaylı bilgi almak için hemen randevu alın.

Telif Hakkı © 2010 – 2019 Liman Psikoloji , Tüm hakları saklıdır. Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları. Web design KT