Bireysel

Bireysel

Danışmanlık Hizmetleri

Bireylerin yaşadığı problemler, sorunlar ve travmalar ele alınır. Yetişkinlere, aile ve çiftlere, çocuk ve ergenlere yönelik farklı yöntemler uygulanır.

Yetişkinlere Yönelik Psikolojik Destek

Kurumumuzda bireylerin yaşadığı problemler, sorunlar ve travmalar ele alınır; kişinin uyumu, farkındalığı, doyumu ve mutluluğunun arttırılması için profesyonel psikolojik destek hizmeti verilir.

Performans sorunları, kaygı, öfke, korku, travma sonrası toparlanmakta zorlanma, sürekli başarısız olma, insan ilişkilerinde yetersizlikler gibi nedenlerle kurumumuza başvurulabilir. Başvuran kişinin psikolojik yapısı, sorunları, nedenleri, tetikleyicileri, çözüm yolları açısından ele alınarak çözüme kavuşturulur

Kurumumuzda psikolojik destek verirken, EMDR, Stratejik Terapiler ve Çözüm Odaklı Yaklaşımlar kullanılmaktadır.

Bireysel veya Kurumsal danışmanlık hizmetleri ile ilgili daha fazla ve detaylı bilgi almak için hemen randevu alın.

Çift ve Ailelere Yönelik Psikolojik Destek

Çiftler ve aileler kendi içlerinde sorunlar yaşarlar. Bazen üstesinden gelirler sorunlarını çözerler bazen de çözemezler. İşler yolunda gitmediğinde psikolojik destek almak birçok sorunun çözümünü kolaylaştırır. Bu yaklaşım biçimi yani ailelere ve çiftlere yönelik problemlerin birlikte çözümünü içeren bu psikolojik destek. 1950’li yıllardan beri yapılagelmektedir.

Aileler arası sınır sorunları, eşler arası iletişim, cinsel sorunlar, madde kullanımı, kardeşler arası çatışma, fiziksel hastalıklardan kaynaklı duygusal problemler gibi bir çok konuda destek alabilirsiniz.

Ülkemizde ve dünyada ailelere sunulan psikolojik destek hizmetleri, çok çeşitli kuramlar ve modellerden oluşmaktadır. Bizim yaklaşımımız daha çok The Mental Research Institute (MRI), EMDR gibi oluşumların anlayışlarına uygundur. Aile ve Eş Danışmanlığı ile bir ailenin ihtiyaçları doğrultusunda bir çözüm yolu çizilir ve o yoldan tüm aile bireylerinin yürümesi hedeflenir.

Bireysel veya Kurumsal danışmanlık hizmetleri ile ilgili daha fazla ve detaylı bilgi almak için hemen randevu alın.

Çocuk ve Ergenlere Yönelik Psikolojik Destek

Çocukluk ve ergenlik dönemi; normal gelişiminin yanında yaşanan travmalar, öğrenme güçlüğü, sosyal. duygusal problemler ve aile içi yaşanan sorunlar gibi bir çok problemin de gerçekleştiği hassas bir dönemdir. Çocuklarının psikolojik sorunları hakkında destek almak, onların yaşamlarını kolaylaştıracağı gibi sizin de onlara nasıl yardım edeceğiniz konusunda aydınlanmanızı sağlayabilir. Aldığınız destekle birlikte edindiğiniz bazı beceriler çocuğunuzla daha etkili bir şekilde etkileşim kurmanıza yardımcı olur.

Bir profesyonel çocukların ve ergenlerin problemlerinin çözülmesinde yarar sağlamasının yanında onların düşünce ve duygularını rahatlıkla ifade edebilecekleri güvenli bir alan yaratabilir.

Kurumumuzda çocuk ve ergenlere yönelik psikolojik destek verirken uzmanlarımız gelişimsel ve bağlanma temelli yaklaşımları merkez alır. Ebeveynleri sürece dahil eder, bütün sistemi ele alır. Çocuğu sorun değil sonuç olarak gören bir yaklaşımdan hareket eder ve etik değerler çerçevesinde değerlendirir.

Kurumumuzda EMDR, Oyun Terapisi ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşım yöntemleri kullanılmaktadır.

Kurumumuzda her yaş için farklı değerlendirme ve müdahale etme yöntemleri kullanılır. Çocuğun gelişimsel ihtiyaçlarına cevap veren en temel araç olduğundan çocukla çalışılırken kendilerini tanımalarına ve yaşadıkları olaylarda bastırılmış duygu ve düşüncelerini özgürce dışa vurmalarına yardımcı olmak için oyun kullanılır. Oyun, 02 – 12 yaş arası çocuklarda en etkili yöntem olarak kabul edilmektedir.

Çocukları hakkında bilgi edinmek isteyen anne babalar için de psikolojik değerlendirme yapmaktayız. Anne babalar, çocukları için aşağıdaki gözlemleri içeren değerlendirmeler isteyebilir.

Duruma orantısız duygusal tepkileri var mı? Dikkat sorunları var mı? Okul olgunluğu ne durumdadır? Akademik başarısızlığının nedenleri nelerdir? Çocuğun okul hayatında yavaş tempoda ilerlemesinin nedeni nedir? Endişeleri nelerdir?

Psikolojik Testler

Bilişsel Değerlendirmeler

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WÇZÖ-IV)

Bireysel olarak uygulanan bu test, 6-16 yaş grubuna yönelik bir bilişsel beceri değerlendirme testidir. 2 ile 2,5 saat arası uygulanan test, kurumumuzda Türk Psikologlar Derneği’nden eğitim sertifikasını almış uzmanlarımız tarafından uygulanmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de en geçerli ve kapsamlı zeka testi olan WCZÖ- IV, güvenirlilik bakımından kanıtlanmış bir testtir. WCZÖ- IV testi, toplam 10 temel ve 5 yedek testten oluşmaktadır. WÇZÖ-IV testi genel hatlarıyla; Sözel Kavrama Alt Testi; Benzerlikler, Sözcük Dağarcığı ve Kavrama (Yedek alt testler: Genel Bilgi, Sözcük Bulma); Algısal Akıl Yürütme Alt Testi; Küplerle Desen, Resim Kavramları ve Mantık Yürütme Kareleri (Yedek alt test: Resim Tamamlama); Çalışma Belleği Alt Testi; Sayı Dizisi ve Harf-rakam Dizisi (Yedek alt test: Aritmetik); İşlemleme Hızı Alt Testi; Şifre ve Simge Arama (Yedek alt test: Çiz Çıkar) testlerinden oluşmaktadır.

Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi

Nörolojik bir değerlendirme testi olan bu test ile çocukların görsel-motor alandaki güçlükleri belirlenebilmektedir. 5;6 – 12 yaş grubuna uygulanır. 9 karttaki çizimlerin kopyalanmasını içerir. Uygulama yaklaşık 15 dakika sürmektedir.

Peabody Resim-Kelime Tanıma Testi

Çocukların alıcı dil becerisini ölçen, Türkiye standardizasyonu yapılmış bir testtir. 2,5-18 yaş arasına uygulanabilir. Uygulama yaklaşık 20 dakika sürmektedir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Okul öncesi çocukların ilkokula hazır oluş düzeyini belirleyen kapsamlı bir testtir.

GİSD-Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi

Kısa süreli bellek ve çalışan bellek becerilerini değerlendiren, 6-12 yaş grubuna uygulanan bir testtir. İşitsel-sözel, işitsel-yazılı, görsel-sözel ve görsel-yazılı olmak üzere 4 bölümden oluşur. Özellikle dikkat ve öğrenme güçlükleri düşünüldüğünde sorun alanının spesifikleştirilmesinde yol göstericidir.

Duygusal Değerlendirmeler

C.A.T (Çocuklar için Tematik Algı Testi)
Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi

Resim Çizimi Testleri
Beier Cümle Tamamlama Testi

Çocukların kendileri, ebeveynleri, kardeşleri ve dünya ile ilgili algılarını; temel gelişimsel dönemlerdeki travmalarını; korku, kaygı, depresyon gibi zor duygularını; bağlanma ve bağımsızlık özelliklerini; duygusal ve ilişkisel dinamiklerini açığa çıkaran niteliksel değerlendirmelerdir. Çocukların iç dünyasını görmek ve anlamlandırabilmek için batarya şeklinde uygulanır. 5-16 yaş grubu için uygundur.

Çalışılan Problem Alanları

 • Duruma uygun olmayan kaygı, korku ve endişeler,
 • Saldırganlık, öfke, psikolojik ağrılar,
 • Bağlanma, doğum travması,
 • Dikkat eksikliği, Hiperaktivite ve Dürtüsellik,
 • Bir yakının ölümü, yas, taciz, aile içi şiddet, travma, büyük felaketler
 • Boşanma öncesi, sırası ve sonrası uyum sorunları
 • Evlat edinilme, – Davranış problemleri,
 • Sınırlar ve kurallara uymada zorluklar,
 • Selective mutizm
 • Kardeş kıskançlığı,
 • Okulla ilgili problemler,
 • Enürosiz, enkopresiz,
 • Özgüven sorunları, çekingenlik
 • Mastürbasyon

Psikolojik Destek Ne işe yarar?

 • Çocuğun duygularını ifade etmesini destekler,
 • Bir yetişkinle güvenli bağ kurmayı öğrenir,
 • Her duygusuyla kabul gördüğünü ve bütün duygulara ihtiyacımız olduğunu öğrenir.
 • Kendine güveni ve duygusal yeterliliği gelişir.
 • Çocuğun yaşamındaki travmatik olayların yarattığı etkinin normalleşmesine katkıda bulunur.
 • İletişim becerileri güçlenir, gerektiğinde sınırların varlığını hatırlar.
 • Yerinde ve uygun davranmayı öğrenmesine yardımcı olur.

Bireysel veya Kurumsal danışmanlık hizmetleri ile ilgili daha fazla ve detaylı bilgi almak için hemen randevu alın.

Telif Hakkı © 2010 – 2019 Liman Psikoloji , Tüm hakları saklıdır. Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları. Web design KT